Nhà phân phối

Nhà Phân Phối Kim Cương – Đoàn Nhi

Đoàn Nhi là nhà phân phối kim cương trực thuộc hệ thống Công ty TNHH Mỹ Phẩm Lê Giang – công ty phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm BQCELL tại Việt Nam. Đoàn Nhi được thành lập 06/06/2006 là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc làn da, làm đẹp vóc dáng của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Đoàn Nhi đã giúp hàng trăm [...]

Xem thêm...

Nhà Phân Phối Kim Cương – Bill Hưởng

Bill Hưởng là nhà phân phối kim cương trực thuộc hệ thống Công ty TNHH Mỹ Phẩm Lê Giang – công ty phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm BQCELL tại Việt Nam. Bill Hưởng được thành lập 06/06/2006 là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc làn da, làm đẹp vóc dáng của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Bill Hưởng đã giúp hàng trăm [...]

Xem thêm...

Nhà Phân Phối Kim Cương – Lê Yến

Lê Yến là nhà phân phối kim cương trực thuộc hệ thống Công ty TNHH Mỹ Phẩm Lê Giang – công ty phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm BQCELL tại Việt Nam. Lê Yến được thành lập 06/06/2006 là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc làn da, làm đẹp vóc dáng của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Lê Yến đã giúp hàng trăm [...]

Xem thêm...

Nhà Phân Phối Kim Cương – Ngọc Lan

Ngọc Lan là nhà phân phối kim cương trực thuộc hệ thống Công ty TNHH Mỹ Phẩm Lê Giang – công ty phân phối độc quyền thương hiệu mỹ phẩm BQCELL tại Việt Nam. Ngọc Lan được thành lập 06/06/2006 là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc làn da, làm đẹp vóc dáng của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Ngọc Lan đã giúp hàng trăm [...]

Xem thêm...